četrtek, 1. januar 2009

Blog Planinskega društva Blagovica

Lepo pozdravlejni na spletnem blog Planinskega društva Blagovica

Da bodo informacije o delovanju našega društva čim bolj aktualne, smo se odločili, da dodamo naši internet strani še spletni blog.

Internet stran našega društva je: http://www.planinskodrustvo-blagovica.si/